Atinxido un principio de acordo no conflito dos deportes

Unha mediación no Consello Galego de Relacións Laborais conseguiu que empresarios e sindicatos alcanzasen, o 8 de marzo, un principio de acordo na negociación do convenio de instalacións deportivas que pon fin á folga indefinida iniciada o 1 de febreiro.
08/3/10.

De seguido reproducimos as condicións pactadas que deberán plasmarse na redacción definitiva do convenio:

1º Vixencia: ata o 31 de Decembro de 2012.

2º Xornada: Reducir a 39 horas no ano 2010 e a 38 en 2012.

3º Distribución irregular da xornada: Eliminar a distribución irregular para os contratos inferiores a 30 horas semanais.

4º Incapacidade temporal: Abono do 85% a partir do cuarto día.

5º Salario: As táboas salariais quedan do seguinte xeito:

2010

Grupo

Nivel

Salario

Plus TTE

PPP Extra

Sal Anual

Grupo 1

-

1.034,89 €

35,00 €

172,48 €

14.908,46 €

Grupo 2

1

952,71 €

35,00 €

158,79 €

13.757,94 €

 

2

925,31 €

35,00 €

154,22 €

13.374,34 €

Grupo 3

1

843,13 €

35,00 €

140,52 €

12.223,82 €

 

2

793,83 €

35,00 €

132,31 €

11.533,62 €

Grupo 4

1

762,02 €

35,00 €

127,00 €

11.088,28 €

 

2

762,02 €

35,00 €

127,00 €

11.088,28 €

Grupo 5

-

762,02 €

35,00 €

127,00 €

11.088,28 €

2011

Grupo

Nivel

Salario

Plus TTE

PPP Extra

Sal Anual

Grupo 1

-

1.083,62 €

40,00 €

180,60 €

15.650,68 €

Grupo 2

1

1.001,44 €

40,00 €

166,91 €

14.500,16 €

 

2

974,04 €

40,00 €

162,34 €

14.116,56 €

Grupo 3

1

891,86 €

40,00 €

148,64 €

12.966,04 €

 

2

842,56 €

40,00 €

140,43 €

12.275,84 €

Grupo 4

1

810,75 €

40,00 €

135,13 €

11.830,50 €

 

2

810,75 €

40,00 €

135,13 €

11.830,50 €

Grupo 5

-

810,75 €

40,00 €

135,13 €

11.830,50 €

2012

Grupo

Nivel

Salario

Plus TTE

PPP Extra

Sal Anual

Grupo 1

-

1.132,34 €

60,00 €

188,72 €

16.572,76 €

Grupo 2

1

1.050,16 €

60,00 €

175,03 €

15.422,24 €

 

2

1.022,76 €

60,00 €

170,46 €

15.038,64 €

Grupo 3

1

960,58 €

60,00 €

160,10 €

14.168,12 €

 

2

911,28 €

60,00 €

151,88 €

13.477,92 €

Grupo 4

1

879,47 €

60,00 €

146,58 €

13.032,58 €

 

2

879,47 €

60,00 €

146,58 €

13.032,58 €

Grupo 5

-

879,47 €

60,00 €

146,58 €

13.032,58 €

Garantía “ad personam”: As partes acordan que as premisas que regularán a definición da garantía “ad personam” na redacción definitiva do convenio colectivo se establecerán en torno a tres bloques independentes, concretamente en xornada, IT e condicións económicas, de acordo cos seguintes parámetros:

  • Xornada: Recollidas as condicións novas establecidas no Convenio en xornada (vacacións, licenzas, permisos retribuídos, xornada anual, semanal, etc.) serán valoradas en cómputo anual e contrastadas coas que os traballadores e traballadoras tiveran con anterioridade a este convenio. Seranlles de aplicación as condicións máis beneficiosas no seu conxunto.
  • Situacións de IT: Recollidas as condicións novas establecidas no Convenio en situación de IT por calquera causa, estas serán valoradas en cómputo anual e contrastadas coas que os traballadores e traballadoras tiveran con anterioridade a este convenio. Seranlles de aplicación as condicións máis beneficiosas no seu conxunto.
  • Condicións económicas: Recollidas as condicións económicas novas establecidas no Convenio, estas serán valoradas en cómputo anual e contrastadas coas que os traballadores e traballadoras tiveran con anterioridade a este convenio. Seranlles de aplicación as condicións máis beneficiosas no seu conxunto. Non obstante aplicarase a mesma estrutura retributiva e confección de nómina. A todos os traballadores/as aplicaránselles as táboas deste convenio e as cantidades por riba das mesmas (calquera que sexa a súa natureza ou denominación), refundíndose nun único complemento cotizable denominado “ad personam”, de carácter compensable, absorbible e non revalorizable. Non obstante, garantiráselles, en todo caso, un incremento económico para cada un dos anos de vixencia do convenio colectivo equivalente a unha porcentaxe da suba anual pactada en convenio colectivo, que varía en función dos ingresos e categorías conforme ás seguinte táboa:

 

TRAMOS GARANTIAS AD PERSONAM

1º TRAMO

 

desde

até

 

GRUPO 1

14.908,50 €

16.820,50 €

42,5%

GRUPO 2

13.757,98 €

15.669,98 €

42,5%

GRUPO 3.1

12.223,86 €

14.135,86 €

42,5%

GRUPO 3.2

11.533,66 €

13.445,66 €

42,5%

GRUPO 4 e 5

11.088,32 €

13.000,32 €

42,5%

2º TRAMO

 

desde

até

 

GRUPO 1

16.820,50 €

23.320,50 €

40%

GRUPO 2

15.669,98 €

22.169,98 €

40%

GRUPO 3.1

14.135,86 €

20.635,86 €

40%

GRUPO 3.2

13.445,66 €

19.945,66 €

40%

GRUPO 4 e 5

13.000,32 €

19.500,32 €

40%

3ºTRAMO

 

desde

% sobre o incremento do 7%

GRUPO 1

23.320,50 €

en adiante

20%

GRUPO 2

22.169,98 €

en adiante

20%

GRUPO 3.1

20.635,86 €

en adiante

20%

GRUPO 3.2

19.945,66 €

en adiante

20%

GRUPO 4 e 5

19.500,32 €

en adiante

20%

Suspensión da folga: A parte sindical asume o compromiso de suspender a folga que se vén desenvolvendo desde o 1 de febreiro de 2010. Os traballadores deberán, na mañá do 9 de marzo, reincorporárense aos seus postos. No caso de que algún empregado/a non puidera ser avisado e, polo tanto non se incorporara á súa hora, non será sancionado.

8º Reanudación da mesa negociadora: Para poñer fin ao proceso negociador, a mesa de negociación celebrará unha xuntanza o martes 16 de marzo de 2010.

Non será sancionado ningún traballador/a polo exercicio legal do dereito da folga.

Todo o anteriormente recollido adquirirá validez definitiva no momento de sinatura do convenio colectivo.

AdxuntoTamaño
Acta da mediación641.55 KB