A patronal da seguridade ampárase no decretazo para empeorar a súa oferta

Seguridade privada Lugo
Tan só unha semana despois de ter sido aprobado polo Goberno español, o decreto lei de reforma do mercado laboral xa está a incidir de maneira negativa na negociación colectiva. Amparándose na “importantísima incerteza” que están a ocasionar os cambios no marco normativo e aducindo que o importante é o “mantemento do emprego”, a patronal da seguridade privada considera “inviábel” a proposta económica que presentara o 12 de abril, que consistía na conxelación salarial en 2009 e 2010. Os sindicatos rexeitan esta medida.
25/6/10.

Os patróns propoñen retomar a negociación do convenio unha vez conclúan os trámites parlamentarios para aprobación definitiva da reforma, posibelmente a mediados de setembro.

O Real Decreto-lei 10/2010, de 16 de xuño, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo, entrou en vigor o 18 deste mes. O 22 foi convalidado polo Congreso español e na actualidade está a ser tramitado como proxecto de lei, polo que é susceptíbel de ser modificado.

Asemblea nacional de delegados do sector

Pola súa banda, a CIG-Servizos convocou unha asemblea nacional de delegados/as do sector para o 1 de Xullo, ás 17:00 horas no local da CIG de Compostela. A orde do día é a seguinte:

1.- Situación actual da negociación do convenio colectivo, valoracións da reunión da mesa negociadora do 24 de xuño. 

2.-Reclamacións das horas extras, estado, coordinación e actuacións. 

3.-Eleccións sindicais. 

4.-Rolda aberta de intervencións.

Sen acordo sobre o día de asuntos propios

Noutra orde de cousas, non houbo acordo na mediación no SIMA do 18 de xuño sobre a interpretación e aplicación do artigo 46, apartado j, do convenio colectivo relativo ao permiso retribuído dun día por asuntos propios e ao seu cómputo como xornada efectiva.

Os mediadores propoñen someter o presente conflito á negociación do novo convenio e, até que non se peche esta, que as empresas provisionen economicamente o importe do día de asuntos propios como se fose xornada efectiva de traballo.

Consulta as actas da comisión negociadora