O comité de Zara Logística denuncia incumprimentos da Lei de Prevención

Concentración do comité de Zara Logística diante da mutua Fraternidad (04-09-2007)
Os cinco sindicatos presentes no comité de empresa de Zara Logística, S.A. (CIG, CGT, COG, UXT e CC.OO.) decidiron por unanimidade iniciar unha campaña de denuncia dos incumprimentos en materia de prevención de riscos, seguridade e saúde laboral que se detectan no seu centro, que é o almacén de distribución máis grande do Grupo Inditex no mundo. Os representantes dos traballadores rexistraron unha denuncia na sede coruñesa da Inspección de Traballo o 30 de xullo.
30/7/10.

A política do Grupo Inditex en saúde laboral carece de ningunha planificación e as baixas por problemas músculo-esqueléticos aumentan cada ano sen que a empresa adopte ningunha medida preventiva importante. Os accidentes graves ocúltanse aos representantes dos traballadores e a Lei de Prevención de Riscos Laborais incúmprese en innumerábeis ocasións.

O comité de empresa decidiu facer públicas estas graves irregularidades e poñelas en coñecemento da Inspección de Traballo para que tome as medidas legais oportunas. Os representantes do persoal intentaron consensuar solucións no comité de seguridade e saúde mais a empresa respondeu con falta de interese e evasivas.

A denuncia fundaméntase nos seguintes puntos:

  • Falta do deber de información e consulta aos traballadores e aos seus representantes.
  • Falta de coordinación da actividade empresarial coas moitas empresas subcontratadas no almacén debido ás obras que se están a realizar.
  • Incumprimento da vixilancia da saúde ao non realizar os recoñecementos médicos anuais.
  • Nulo mantemento de certos equipos e zonas de traballo, o que provoca accidentes que non se comunican aos Delegados de Prevención.