Gadis sanciona un delegado que esixiu o cumprimento da normativa de prevención

20111223_gadis_corunha_2.jpg
Gadis impuxo unha sanción por unha infracción moi grave a un integrante do comité provincial da Coruña, afiliado á CIG-Servizos, que refusou descargar un camión estacionado no medio da rúa, por onde circulan os vehículos. Delegados e traballadores participaron, o 23 de decembro, nunha concentración de protesta diante do estabelecemento onde traballa o compañeiro, na Praza de Lugo.
23/12/11.

O sindicato leva anos denunciando no Comité de Seguridade o risco que entraña para o persoal das tendas o modo no que se descarga a mercadoría. Ademais, a lexislación impón a obriga de realizar esta tarefa ás empresas de transporte, malia que neste caso a faga o propio persoal do estabelecemento.

Na tenda da praza de Lugo, a descarga prodúcese no medio da rúa, fóra das zonas habilitadas ao efecto, e moitas veces en dobre fila. Os empregados sofren un risco real de seren atropelados. Gadis ignora todos estes perigos e non adopta ningunha solución, malia que a situación xa foi denunciada na Inspección de Traballo.

O sindicato entende que a sanción é totalmente desproporcionada, sobre todo cando o traballador represaliado non era o responsábel de realizar a descarga e o camión estaba parado nunha zona non autorizada, circunstancia que puxo en perigo a súa integridade física.