O BOE publica as táboas salariais para 2010 e 2011

26/6/12.

O BOE publicou hoxe o documento que recolle as táboas salariais definitivas de 2010 e as provisionais de 2011, e, ao tempo, as táboas definitivas para 2011, do convenio de Centros de Xardinaría.