Prórroga 2017 e modificación do convenio

Tipo de acordo: 
Convenio
Validez temporal: 
Sun 01/01/17 - Sun 31/12/17

Acórdase prorrogar o convenio coletivo actual durante un ano, durando a vixencia até o 31 de decembro de 2017, e apróbase un incremento salarial do 2%.