Prórroga até 31 de marzo de 2017

13/3/17.

O BOP da Coruña do 13 de marzo de 2017 acorda a prórroga da negociación que outorga vixencia ao Convenio Colectivo de Hostalería da provincia da Coruña ata o 31 de marzo de 2017.