Prórroga do convenio e revisión salarial dos anos 2011, 2012 e 2013