A folga nas instalacións deportivas estenderase máis días debido ao inmobilismo empresarial