Sentenza da Audiencia Nacional que suprime varios preceptos do convenio