A Xunta recúa e non se abrirán máis domingos e festivos dos 8 permitidos