Laudo de interpretación do Capítulo II do convenio e da táboa salarial