A Audiencia Nacional considera que os asuntos propios na seguridade privada computan como tempo traballado