Ocupan a sede de Caixanova en protesta polos despedimentos nas auxiliares