Acordo entre as traballadoras da Coruña e a empresa para implementar uns horarios respetuosos co que di a lei