Acta da comisión paritaria sobre a interpretación do artigo 32.10 do convenio