Asinado o convenio do persoal da limpeza do Hospital da Costa