Marchan a pé entre A Coruña e Oleiros en solidariedade cunha delegada represaliada en Yudigar