Extraballadores/as da Torre de Hércules expoñen a situación “real” do faro ao consultor da Unesco