A Inspección de Traballo require a Albada para que corrixa a presenza de lixiviados nos postos de traballo