Publicadas no BOP da Coruña as Táboas salariais definitivas para os anos 2010 e 2011