Publicadas no BOP da Coruña as Táboas salariais para o ano 2013