Asínase a prórroga do convenio de comercio vario da Coruña por un ano grazas a un día de folga