Publicada sentenza da AN que anula varios artigos do convenio colectivo