Publicado no BOP o convenio vixente para os anos 2014 e 2015