Traballadoras de Los Telares, sen cobrar e sen ocupación porque non se aprovisiona as tendas