Publicado convenio con vixencia até decembro de 2018