O convenio dos anos 2009 e 2010 xa entrou en vigor