A dirección da Radio Galega comeza xa a eliminar a información local