Grupo Norte empraza ao comité a unha nova xuntanza para eliminar as discriminacións por xénero