Asinado o Convenio de Grandes Almacéns coa exclusión da CIG da mesa negociadora