Editado un caderno co convenio do Comercio vario da provincia da Coruña