Prorrogado o convenio durante 2012

09/1/12.

UGT, CC.OO e os empresarios acordaron prorrogar a vixencia do convenio estatal de prensa non diaria durante o ano 2012.