Publicada modificación do Convenio

03/2/15.

No BOE de 3 de febreiro fica recollido o acordo de revisión do convenio, atinxente a reducións salariais, posíbeis recuperacións posteriores en base a beneficios e compromisos de mantemento de emprego.