Publicada modificación do convenio (táboas salariais)

19/10/12.

O Boletín oficial do estado ven de publicar o 19 de Outubro a modificación do Convenio colectivo de Grandes almacéns polo que se modifica o Artigo 27 do actual convenio, referente aos salarios das traballadoras e traballadores