Publicada a prórroga para 2014 do convenio e actualización salarial

19/12/13.

O BOE de 19 de Decembro recolle nas súas páxinas a publicación da acta que prorroga o convenio vixente, e unha serie de actualizacións na relación salarial.