Publicada a revisión salarial dos anos 2007, 2008 e 2009

03/3/10.

O BOP publica a revisión salarial dos anos 2007, 2008 e 2009 do convenio do Casino Ferrolano-Tenis Club. As presentes táboas prorrogan o convenio dos anos 2003-2006.