Publicadas no BOE as Táboas salariais para o ano 2013

05/9/13.

No Boletín Oficial do Estado do 5 de Setembro de 2013 veñense de publicar as Táboas salariais para o ano 2013 do Convenio estatal de perrucarias, institutos de beleza e ximnasios