Publicadas no BOP da Coruña as Táboas salariais definitivas para os anos 2010 e 2011

11/4/13.

Publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, con data de 11 de abril de 2013, as táboas salariais correspondentes aos anos 2010 e 2011 do convenio colectivo do Comercio vario desta provincia.