Publicadas no BOP de Pontevedra as Táboas salariais para os anos 2010, 2011 e 2012

05/11/12.

No Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra do 5 de Novembro de 2012 vense de publicar o acordo que recolle as táboas salariais para os anos 2010, 2011 e 2012 que rexe ás traballadoras e aos traballadores da empresa de Limpeza e Recollida da Mancomunidade do Morrazo, adscrito á empresa GSC Compañia General de Servicios y Construcción, S.A. (Antes Isolux)