Publicadas as táboas salariais de 2013 no BOE

07/2/14.

O Boletín estatal de 7 de febreiro recolle as táboas salariais actuantes para o ano 2013.