Publicado convenio até decembro de 2018

09/2/18.

O BOP de Pontevedra do venres 9 de febreiro de 2018 publica o convenio colectivo para o persoal do servizo de limpeza pública e interiores contratados co concello de Pontevedra, adscritos á empresa Cespa SA. A vixencia deste convenio é do 1 de xaneiro de 2016 até o 31 de decembro de 2018.