Publicado convenio até decembro de 2020

07/10/17.

O BOE do sábado 7 de outubro de 2017 vén de publicar o convenio coletivo do sector de grandes almacéns, o cal conta con vixencia desde o 1 de xaneiro de 2017 até o 31 de decembro de 2020.