Publicado convenio coletivo até decembro de 2021

12/9/16.

O BOP da provincia da Coruña do 12 de setembro de 2016 para a Cruz Vermella (Asemblea Provincial da Coruña) con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2021.