Publicado convenio para o período 2014-2016

08/1/16.

O BOP da Coruña do 8 de xaneiro de 2016 publica o convenio colectivo da empresa Voz Audiovisual SA con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2016.