Publicado no BOE unha disposición transitoria sobre a acumulación de horas

27/12/12.

Publicado no Boletín Oficial do Estado do 27 de Decembro o Acordo polo que se inclue unha disposición transitoria decimoterceira no Convenio colectivo da corporación RTVE