Publicado no BOP da Coruña o acordo de ultravixencia do Convenio até xuño de 2014

14/8/13.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 14 de Agosto de 2013 vense de publicar a Acta pola que se acorda a Ultravixencia do Convenio colectivo que rexe ás traballadoras e aos traballadores do sector do Comercio vario da provincia da Coruña, até o 30 de Xuño de 2014, excluindo de tal acordo o Artigo 4 do Convenio