Publicado no BOP de Pontevedra laudo sobre o plus de nocturnidade

17/12/12.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 17 de Decembro de 2012 publicouse un laudo de arbitraxe sobre o plus de nocturnidade no convenio que rexe ás traballadoras e aos traballadores desta empresa