Publicado no BOP de Pontevedra o Convenio colectivo para os anos 2012 e 2013

19/8/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19 de Agosto de 2013 vense de publicar o Convenio colectivo para os anos 2012 e 2013 que rexe ás traballadoras e aos traballadores da empresa Cespa, S.A. adscritos ao servizo de limpeza viaria e recollida de residuos do Concello de Pontevedra