Publicado o Convenio Colectivo para 2011-2014 no BOP de Pontevedra

11/11/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de 11 de Novembro vén de ser publicado o convenio colectivo correspondente a traballadoras e traballadores no Comercio do Metal desa provincia, de vixencia entre xaneiro de 2011 e decembro de 2014.